başarı önündeki engeller

Başarının yedi ölümcül düşmanı

Yazar : Adnan KARAER

Başarı elde edilmesi zor bir getiridir. Kolay olsa herkes başarılı olurdu.
Ancak başarılı olan insanların ya da liderlerin aşabildiği başarının önündeki yedi büyük engeli burada göreceğiz.
Başarının düşmanları veya başarı önündeki aşılması gereken engeller