Eğitimlerimiz ve Danışmanlık

Yalın Üretimin Özü
Şirketlerin başarısı

Müşterinin istediğini vermek,

Müşterinin istediği zamanda vermek,

Müşterinin kabul edeceği fiyata vermek üzerine kuruludur.

Yalın üretimin özü ise yukarıdaki bu üç parametreyi sekteye uğratan israf kalemlerine odaklanmaktır.

Kısa bir eğitimle İsrafın aslında ne demek olduğunu, yalın üretimin amacının ne olduğunu net bir şekilde öğreneceksiniz…

Yalın Üretim Araçları
Bu eğitim ile Yalın Üretimin şirketinizde uygulanması gereken bütün araçlarını öğreneceksiniz. Bu eğitim, Yalın üretim araçlarını tek tek anlattığımız eğitimden önce alınması gereken bir eğitimdir.<br>

Yarın üretim eğitiminde görülecek konular;<br>

A3 Raporları, 5S, Andon, Otonom bakım, Darboğaz Analizi, Sürekli akış, Yığın üretim-sürekli akış, Catchball prosesi, Drum-buffer-rope, Yamazumi-Hat dengeleme, Proses dengeleme, Gemba walks, Heijunka, Yığın üretim-tekli üretim, Heijunka, Hoshin Kanri planlama, Jidoka – Otonomasyon, JIT Just-in-time, İtme-çekme mukayesesi,

Kaizen sürekli iyileştirme, Kanban çekme sistemi, KPI Performans göstergeleri,

Muda (İsraf), Ekipman etkinlik oranı OEE, PUKÖ Döngüsü,

Poka-yoke Hata önleme, 5 Niçin, Kök neden analizi, Balık kılçığı diyagramı,

SMED, Altı büyük kayıp, SMART Hedefler, Standartlaştırılmış iş, Takt zaman, ı

Toplam üretken bakım-TPM, Toyota üretim sistemi, Değer akış haritalama, Görsel fabrika şeklindedir.

OEE – Ekipman Etkinlik Oranı
Verimliliği hesaplamak bir çok şirkette çok konuşulur ama yapılmaz. Nasıl yapılacağı iyi bir şekilde bilinmediğinden yapılmaz. Bu eğitimde OEE – Ekipman Etkinlik Oranı ile şirketin verimini nasıl hesaplayacağınızı öğreneceksiniz.

<br><br>Şirketin Kalite, Çalışabilirlik ve Performans üçlüsünden oluşan verimini tam olarak görmenizi ve verimlilik açısından geçmişte neredeydik, şimdi neredeyiz sorularına cevap verip, gelecekte nereye gideceğinize ışık tutacak bir eğitimdir.

TPM – Toplam üretken bakım
FMEA Hata modlari ve etkilerinin analizi
SWOT Stratejik Analiz
5S İşyeri Organizasyonu
Ürün maliyeti hesaplama
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
Özgeçmiş hazırlama
Kalite Prensipleri
Liderlik Eğitimi
G8D Problem Çözme Metodu
5 Niçin Kök neden analizi
KPI Ana Performans Göstergeleri
Balık Kılçığı Problem Çözme
Etkili Toplantı Yapma
Şirketlerde Kurumsallık
PPAP Üretim Parçası Onay Prosesi
Pareto Analizi
Acil Durum Planlama
Çalışan Performans Yönetimi
Misyon, Vizyon ve Değerler
Organizasyon şeması ve görev tanımları

Danışmanlık yaptığımız konular

IATF 16949 Kalite Yönetim Sistemi danışmanlığı için,
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi danışmanlığı için,
Üretim yapan şirketinizin genel aksaklıkları analiz etmek için,
Şirketinizde verilmesini istediğiniz her türlü eğitim için,
Şirketinizin yalın üretime geçmesi için
Şirketinizin verimliliğinin hesaplanması ve verimin arttırılması için,
Ürünlerinizin gerçek maliyetinin hesaplanması için,
Şirketinizin sayısal yönetilebilir hale gelmesi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
TEL : 0 533 813 25 30

• 30 yılı aşkın aktif çalışma deneyimi (14 yılı otomotiv endüstrisinde).
• Başlangıcından belgelendirilmesine kadar aktif Q1 (Ford), TS 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 deneyimi.
• İleri bilgisayar bilgisi
• Şirket kültürü kurma/geliştirme yeteneği
• Yalın üretim uygulamaları, eğitim ve denetim deneyimi.
• (FMEA, 6 Sigma, G8D, PPAP, Poke-Yoke, Kanban, MSA, Fish Bone, Pareto vb.) sistem araçlarının eğitiminin verilmesi ve uygulamaların yapılması deneyimi.
• Bütün çalışma metriklerinin (KPI) oluşturulması ve bunların şirket kültürünün doğal bir parçası yapılması.
• Sayısal olarak izlenebilir yönetim sistemi oluşturma tecrübesi.
• Online olarak takip edilebilir yönetim dashboard kurulması (Yani şirketinizdeki ciro, karlılık, maliyetler gibi bütün verileri canlı, gerçek zamanlı takip sistemi oluşturma.)
• 5S, ISO 9001, Yalın üretim, iç iletişim, ürün maliyet hesaplama, problem çözme teknikleri gibi eğitimlerin verilmesi.