sürekli iyileştirme

Sürekli gelişme ve iyileştirme nasıl sağlanır?

Yazar : Deniz Mandacı

“Sürekli İyileşme” kavramı kurumlarda en çok üzerinde durulan, üst yönetimin daima olmasını istediği süreç bakış açısının sonucu bir oluşumdur.
-Kuruluş içinde iç ve dış müşteri bilinci oluşturulmalı.
-Müşteri isteklerinin karşılanmasıyla; sürekli ortak bağ sağlanmalı.
-Bu işi nasıl daha mükemmel yaparım düşüncesiyle sürekli gelişme sağlanmalı.

Sürekli iyileştirmenin anlaşılması

Yazar : Adnan KARAER

Vakti zamanında bir iş yerinde çalışırken, sürekli iyileştirme için arkadaşları yönlendiriyor, onlardan gelen önerileri değerlendirerek somut hale gelmesi için destek oluyordum. Bir gün mühendis arkadaşlardan biri bir öneriyle geldi, dolu malzemeden işlediğimiz bir parçanın borudan yapılması konusunda. Çok güzel bir[…]