sürekli iyileştirme

Sürekli gelişme ve iyileştirme nasıl sağlanır?

Yazar : Deniz Mandacı

“Sürekli İyileşme” kavramı kurumlarda en çok üzerinde durulan, üst yönetimin daima olmasını istediği süreç bakış açısının sonucu bir oluşumdur.
-Kuruluş içinde iç ve dış müşteri bilinci oluşturulmalı.
-Müşteri isteklerinin karşılanmasıyla; sürekli ortak bağ sağlanmalı.
-Bu işi nasıl daha mükemmel yaparım düşüncesiyle sürekli gelişme sağlanmalı.