Hedef vermesek mi?

Yazar : Adnan KARAER

Aslında gidişattan son derece memnun olduğu halde, prensip gereği hoşnutsuz bir tavır takınan patronla önümüzdeki yıl hedeflerini belirlemek için toplantıdayız.
Toplantıda yaklaşık 10-12 kişi varız.

Patron toplantıyı açtı, biraz konuştu, konuyu cironun düşüklüğüne bağladı.
“Ciromuz düşük” diye bitirdi.