Satış dağıtım kanalları ve performanslarının analizi

Yazar : Salim Demirtaş

Artık günümüz ticari faaliyetlerinde aynı sektör içinde ürün ya da hizmet üretimi gerçekleştiren rekabet halindeki işletmelerin üretim/hizmet maliyetleri arasında önemli farklar kalmamıştır.
Burada “Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü” altyapısının oluşturulabilmesi için, ürün/hizmet maliyetlerinin dışında, söz konusu ürün/hizmeti “hedeflenen perakende müşteri ve nihai müşterilere” sunma ile