Sürekli gelişme ve iyileştirme nasıl sağlanır?

“Sürekli İyileşme” kavramı kurumlarda en çok üzerinde durulan, üst yönetimin daima olmasını istediği süreç bakış açısının sonucu bir oluşumdur.
-Kuruluş içinde iç ve dış müşteri bilinci oluşturulmalı.
-Müşteri isteklerinin karşılanmasıyla; sürekli ortak bağ sağlanmalı.
-Bu işi nasıl daha mükemmel yaparım düşüncesiyle sürekli gelişme sağlanmalı.
-Takımlar ve gruplar oluşturulmalı.
-Açıklık ve güven sağlanmalı. Güvenin yüksek olduğu yerde fikirlerin ve iletişimin akışı kolaylaşır. Güvenin az olduğu yerde ise her şey karmaşıklaşır.
Sürekli gelişme ve iyileştirmenin üst yönetimin istek ve desteği olmadan uygulanması mümkün değildir.
Değişimi yönetmede grup anlayışı benimsenmelidir.
Sürekli gelişim yaklaşımı işletmelerin problemlerle beraber varlıklarını devam ettirmesine karşı çıkar ve en büyük amaca yönelik temel problemlerin çözümünü hedefler.
“Bir kişinin %100 çabasından ise, yüz kişinin %1 çabasını tercih ederim.”
Paul Getty

 

Toplam kalite yönetimi & sürekli gelişme ve iyileştirme kavramları iç içe algılanmalı ve uygulanmalıdır.
-Toplam Kalite Yönetiminin felsefesi sürekli gelişme ve iyileştirmedir.
-Toplam Kalite Yönetimi : Bir kuruluştaki tüm faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi ve organizasyondaki tüm çalışanların aktif katılımıyla çalışanlar, müşteriler ve toplum memnun edilerek karlılığa veya amaçlara ulaşılmasını öngören bir yönetim tarzıdır.
-Toplam kalite yönetimindeki zihniyet Japonlarda: noksanlık duygusu ve tatmin olamamadır. Batıda ise aşırı güven şeklinde görülmektedir. Bizim kültürümüzdeki ilk akla gelen karşılıkları;
“İki günü denk olan zarardadır.”
“Bin adıma da bir adımla başlanır.”
“Dağ ne kadar yüce de olsa, yol üstünden aşar.”
örnekleridir.

 

Değişime kapalı kurumlarda;
-Daha önce denedik olmadı.
-Çok zaman alır bu iş.
-Çok maliyetli olur bunu burada yapamazsın.
-Bu bizim tarzımız değil.
-Sonra bakarız…
Değişime açık kurumlarda;
-Başka düşünceleriniz de var mı?
-Nasıl geliştirebiliriz?
-Bize uygun seçenekleri kontrol edelim.
-Teşekkür ederim
-Güzel fikir…

 

Daima gelişim ve iyileştirmeci olmak; hayatın her alanında sorgulayıcı bakış açısıyla mükemmeli aramak fark yaratan etkendir.

 

Deniz Mandacı End.Müh.
Toplam Oy Sayısı 2

Leave A Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir