Mükemmel şirket nasıl olur?

Hiç bir şirket mükemmel değildir, olamaz da.

Her şirkette iyi olan işleyiş vardır, kötü olan işleyiş vardır.

Bir yönetici olarak iyi olanları korumak ve yaygınlaştırmak, kötü olanları düzeltmek, hiç olmayanları ise şirket kültürünün içerisine hazmı kolay olsun diye yavaş bir şekilde sokmak bizim görevimiz.

Bir yerde genel müdür olarak çalışırken oluşturmuş olduğum ve kendime saklı tutarak ilerlemeleri takip edip zaman zaman güncellediğim planın biraz kaba bir hali aşağıdadır.

Elbette plan denildiğinde zamanlama çizelgesi, hedefleri, ilerlemesi ve sorumluları da vardı planda ve plan tablo halindeydi ama burada yayınlamak için onları çıkardım. Ayrıca bazı sosyal, hiyerarşik konuları ve şirketi açığa çıkartacak şirkete özel konuları da plandan çıkarttım. Ayrıca bazı konular iki ayrı yerde geçiyor. (Ben öyle yaptım hata yok)

Ayrıca aksiyonları, özel notlarımı da çıkartarak en basit haliyle yayınlıyorum.

Bu plan dahilinde bir yıl içerisindeki ilerlemem %19,6 idi. Bunu da özel olarak belirtmek isterim.

 • Şirketi kurumsal bir sistemle çalışabilir duruma getirmek ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak.
 • Şirket hedeflerinin belirlenmesi, bu doğrultuda strateji hazırlanması
 • Çalışanlar arası iletişimsizlik nedeniyle oluşan, sürtüşmeleri, verimsizliği ve motivasyon eksikliğini azaltmak.
 • ERP sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak,
 • Üretimde verimi arttırmak dolayısı ile üretim adetleri artışını sağlamak
 • Planlama, satış ve sevkiyat için müşteriye daha kısa sürede ürün verir hale gelmek,
 • Üretim maliyetlerini tam olarak belirleyip kontrol altına almak,
  • Ürün proses iş akış şemaları çıkartmak
  • Ürün zaman etüdlerini yapmak.
  • Ürün reçetelerini çıkartmak.
 • Şirketi sayısal olarak izlenebilir hale getirmek,
  • KPI’ları belirleyip sürdürülebilir hale getirmek.
 • Kalite bilincini ve düzeyini yükseltmek
 • Sürekli iyileştirmeyi sistematik hale getirmek
 • En önemlisi “Biz bir ekibiz” anlayışıyla çalışan bir şirket kültürü oluşturmak.
 • Günlük toplantı Saat 9:00-9:15 arası fonksiyonel bölümlerin sorumlularıyla benim odamda 15 dakikalık günlük sorunlar ve iletişim amaçlı.
 • Haftalık toplantı Cuma günleri 15:00-15:45 arası fonksiyonel bölüm sorumlularıyla benim odamda, Yapılacak iyileştirmeler ve geliştirmeler hakkında
 • Aylık sunum toplantısı Her ayın son cuması 16:00-17:00 arası; şirket toplantı salonunda Bölümlerin yaptığı faaliyetlerin son durumları ve yapacakları faaliyetler, iyileştirmelerin durumları hk.
 • Intranetin kurulması ve iletişim aracı olarak faal kullanılmasının sağlanması
 • Bakım Onarım
  • Bütün çalışan makinelerin sicil kartları,
  • Makine üzerlerine bakım yardımcı dokümanları
  • KPI’ların MTTR, MTTF, Arıza duruş oranları takibi.
  • En sık kullanılan yedek parçalarının tespiti
  • Makinelerin duruş tarih, süre ve nedenlerinin tespiti, Aylık arıza duruş oranlarının çıkartılması. KPI. Plansız makine duruşları nedeniyle oluşacak üretim kayıplarının azaltılması.
 • Üretim
  • Üretimde her bir proses için giren ürün ve çıkan ürünlerin takibinin sağlanması ve bunun ERP’ye kaydının sağlanması
  • Proseslerin zamanlarının ölçülerek ERP’ye girilmesi
 • Toplam verimin ölçülmesi, ekipman etkinlik oranının belirlenmesi OEE KPI,
  • Gereksiz hareketlerin önüne geçilmesini sağlamak,
 • Birimler arası hareketi hızlandırarak beklemeleri azaltmak ve üretimi hızlandırmak.
 • Şirketin görsel fabrika haline getirilmesi.
 • Gerekli yerlerde KANBAN uygulaması yapmak,
 • Üretimde dar boğazları tespit ederek buna bağlı çözüm geliştirmek. (Hat dengelemesi)
 • 5S’i uygulayarak alet, edevat, yarı mamul gibi her an ulaşılması gereken malzemelerin aranması nedeniyle oluşabilecek üretim kayıplarını azaltmak.
 • Üretimde otomasyona geçilmesi gereken yerleri tespit edip bunu gerçekleştirmek.
 • Kalite
  • Kalitede müşteri şikayetlerinin tam olarak tutulması ve bunlar için bir takip sisteminin oluşturulması,
 • Dış PPM’in belirlenmesi. KPI
 • İstasyonlarda meydana gelen hataların ve hurda oranlarının tespiti iç PPM ve Hurda Oranı KPI
 • Proses akış haritalarının çizilmesi
 • Planlama
  • Ürün ağaçlarının tamamlanması, ara stok ve depo stok, final mamul stoklarının tam olarak ERP üzerinden takibi.
 • Zamanında sevkiyat oranının KPI tespit edilip iyileştirilmesi
 • Satın almaya verilecek istek için deponun kontrolünün sağlanması ve dolayısı ile gereksiz satın almanın önüne geçilmesi
 • Üretim maliyetlerin ERP üzerinden yapılmasının sağlanması (Yarı mamul, işçilik) harcanan malzemeyi belli bir oranla çarparak yapılan işçilik maliyeti olarak değil.
 • Satınalma
  • Tedarikçi kartlarının oluşturulması ve tedarikçi değerlendirmelerinin tam olarak yapılması,
 • Tedarikçi PPM’lerinin takibinin sağlanması,
 • Tedarikçiden zamanında gelen ürünlerin tespiti, zamanında gelmeyen ürünler için iyileştirmeler yapılması
 • Hammadde ve Yarımamul Stok
  • Stokların analizlerinin yapılarak minimum ve maksimum stok miktarlarının belirlenmesi ve ERP’ye girişi,
  • İmalata verilen yarımamullerin giriş ve çıkışlarının tam kontrolünü sağlamak ve imalat aşamasında da takibini yapmak,
  • Stokların %95 oranında doğru işlemesinin sağlanması
 • Bütçe planının oluşturulması
 • İnsan Kaynakları
  • Polivalans tablosunun ve Personel yedeklemelerinin oluşturulması
  • Eğitimlerin aktif hale getirilmesi
  • Personel performans değerlendirmelerin yapılmasının sağlanması
  • Personel memnuniyetinin ve sadakatinin arttırılması,
  • Pozisyon bazında ücretlendirme politikası (bant sistemi) oluşturulması
  • Organizasyonun hiyerarşi düzeninde oluşturulması ve işlerliğinin sağlanması
  • İşe yeni gelen personel için oryantasyonun sağlanması
 • İSG sorunlarının çözülmesi
  • İş kazası oranların takibini sağlamak KPI
 • Yasal mevzuatın tam olarak uygulanması (Mesleki yeterlilik belgeleri, Yangın tüpleri, forklift ehliyetleri vs.)
 • Genel olarak birimlerin rapor verme disiplinine getirilmesi.
 • Bayiler genel değerlendirmesi yapılması. İptal edilecek bayiler veya güçlendirilmesi gereken bayiler ele alınacak.
 • Bayilere ve satış personeline sayısal hedefler koyarak performans değerlendirebilir duruma gelmek.
 • ARGE
  • Mevcut ürünlerin satış, kalite, üretim ve satış sonrası hizmetler verileri ışığında güncellenmesi,
  • ARGE tasarımı ile üretilen ürün arasında %100 uyumun sağlanması
Toplam Oy Sayısı 5

Leave A Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir