Büyük insanlardan büyük Sözler-1

Bir zamanlar büyük insanların başarı konusundaki büyük sözlerini toplayıp Türkçe’ye tercüme etmişim. Tercüme ne kadar doğrudur size kalmış.

Devamı da gelecek…

Gelelim büyük sözlere;

 • Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going!
 •  Motivasyon sizi neyin başlattığıdır. Alışkanlık, sizi neyin devam ettirdiğidir.

Jim Ryun

 

 • Failure is only the opportunity to begin again more intelligently.
 •  Başarısızlık yalnız daha zekice yeniden başlamak için fırsattır.

Henry Ford

 

 • If you have no critics you’ll likely have no success.
 • Eğer eleştiri almıyorsanız, muhtemelen başarısız olacaksınız.

Malcolm Forbes

 

 • You may be disappointed if you fail, but you are doomed if don’t try.
 • Eğer başarız olursanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz, fakat eğer denemezseniz bu kötü kaderiniz olur.

Beverly Sills

 

 • Your success and happiness lie in you.
 • Başarınız ve mutluluğunuz sizin içinizde yatar

Helen Keller

 

 • Winning isn’t everthing. It’s the only thing.
 • Kazanmak herşey değil. O tek şey.

Vincent Lombardi

 

 • In the middle of difficulty, lies opportunity.
 • Zorlukların ortasında, fırsat yatar.

Albert Einstein

 

 • Forget yourself and start to work.
 • Kendini unut ve çalışmaya başla

Gordon B. Hinckle

 

 • I don’t know the key to success, but the key to failure is trying to please everybody.
 • Başarının anahtarını bilmiyorum ama başarısızlığın anahtarı herkesi memnun etmeyi denemektir.

Bill Cosby

 

 • The dictionary is the only place where success comes before work.
 • Sözlük, başarının çalışmadan önce geldiği tek yerdir.

Arthur Brisban

 

 • People rarely succeed unless they have fun in what they are doing.
 • İnsanlar yaptıkları işten zevk almadıkça nadiren başarılı olurlar

Dale Carnegie

 

 • The secret of business is to know something that nobody else knows.
 • Başarının sırrı, başka kimsenin bilmediği birşeyi bilmektir.

Aristole Onansis

 

 • Consumers are statistics. Customers are people.
 • Tüketiciler istatistiktir, müşteriler insan

Stanley Marcus

 

 • Yesterday I dared to struggle. Today I dare to win.
 • Dün mücadele etmeye cesaret ettim. Bugün kazanmaya cesaret ediyorum

Bernadette Devlin

 

 • When I was young I observed that nine out of ten things I did were failures, so I did ten times more work.
 • Gençken gördüm ki yaptığım on şeyin dokuzunda başarısızdım bu nedenle on kez daha fazla iş yaptım

Bernard Shaw

 

 • Losers visualize the penalties of failure. Winners visualize the rewards of success.
 • Kaybedenler başarısızlığın cezaları gözlerinde canlandırırlar, kazananlar ise başarmanın ödülünü

Rob Gilbert

 

 • The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.
 • Hayatta en büyük zaferlerin altında hiç düşmemek değil, her düştüğümüzde yeniden kalkmak yatar

Nelson Mandela

 

 • For true success ask yourself these four questions: Why? Why not? Why not me? Why not now?
 • Gerçek bir başarı için kendinize bu dört soruyu sorun: Niçin? Neden olmasın? Neden ben yapmayayım? Neden şimdi değil?

Jimmy Dean

 

 • Success is 10 percent inspiration and 90 percent perspiration.
 • Başarı yüzde on parlak fikir ve yüzde doksan terdir.

Thomas Edison

 

 • Our power is in our ability to decide.
 • Gücümüz, karar verebilme yeteneğimizdedir

Buckminster Fuller

 

 • You do not pay the price of success, you enjoy the price of success.
 • Başarının bedelini ödemezsiniz, başarının fiyatından zevk alırsınız.

Zig Ziglar

 

 • It takes twenty years to become an overnight success.
 • Bir gecede başarılı olmak 20 yıl alır.

Eddie Cantor

 

 • Make your life a mission – not an intermission.
 • Hayatını bir görev yap, bir teneffüs -görev yaparken verilen ara- değil

Arnold Glasgow

 

 • The basic rule of free enterprise: You must give in order to get.
 • Serbest girişimin temel kuralı: Almak için vermelisin

Scott Alexander

 

 • Optimists are right. So are pessimists. It’s up to you to choose which will you be.
 • İyimserler haklıdır. Kötümserler de. Hangisi olacağınızı seçmek size bağlı

Harvey Mackay

 

 • To move the world we must first move ourselves.
 • Dünyayı harekete geçirmek için önce kendimizi harekete geçirmeliyiz

Socrates

Toplam Oy Sayısı 2

Leave A Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir