Yeni bir ürün tasarlarken

Yeni bir ürün tasarlarken;
*Tasarım ihtiyacını doğuran nedenler,  (Örn. Yapılan analizler sonucu çıkmış market ihtiyacı)
*Tasarım girdileri, (Yasal mevzuatlar, standartlar, teknik kısıtlar vs.)
*Tasarım gereklilikleri, (Potansiyel müşterilerin beklentilerinin belirlenmesi, kullanıcı güvenliği konuları vs.)
*Tasarım süreci, (proje planı doğrultusunda ön tasarım, prototip üretimi, tasarımı iyileştirme, son tasarım, ön seri üretim vs.)
*Tasarım çıktıları, (Teknik resimler, kullanma kılavuzu, bağlantı şemaları, ürün)
*Tasarımın doğrulanması, (Yapılan tasarım sonucunda elde edilen ürünün tasarım gereksinimlerini karşıladığının kontrolü)
*Tasarımın geçerli kılınması (Tasarım sonucunda elde edilen ürünün son kullanıcıda arazi şartlarında veya en zorlu kullanım şartlarında denenmesi)
maddelerini uygulayıp, dokümante ederek çalışan şirketler var mı burada?

Yoksa tasarım patronun veya iş geliştirme müdürünün
“arkadaşlar şöyle bir makine yapacağız, 3 hafta içerisinde bitirin fuara katılacağız” sözleriyle mi yapılıyor 🙂

Leave A Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir