Personel Değerlendirme ve Balanced ScoreCard

Şirketinizin hedefler doğrultusunda yönetildiğini düşünüyorsanız, personelinizin de bu hedefler doğrultusunda çalışması gerektiği açıktır. Ancak personeliniz bu hedeflere ulaşmak üzere ne derecede istekliler ve verimliler? Daha da önemlisi bunu nasıl anlayacaksınız ve ölçeceksiniz? Ölçmek iyidir. Öncelikle ne durumda olduğunuzu gösterir, nereye[…]